letošní téma:                Řádění valící se řeky

Aktuálně

Tak máme za sebou další rok ! Velké poděkování patří americkému týmu (který letos byl neobvykle početný): Cindy, Becky, Alisse, Kristy, Braxtonovi, Tammy, Mackenzie, Gail a Jessice. Díky patří také českému týmu: Evě, Jožkovi, Ondrovi a Šimonovi. A také dalším, za morální podporu, účast, pečení buchet a podobně. Opravdu jsme si to užili, a je to zásluha všech, a samozřejmě našeho Pána, který všechno vedl svou jemnou a šikovnou Prozřetelností. 

Postupně budu přidávat do galerie fotografie pořízené našimi americkými přáteli, kteří jsou vášniví fotografové.Vložte svůj text...